Bsc (Kepujian) Pentadbiran Tanah & undang-undang

rogram ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang mahir dan berpengetahuan dalam hal-hal berkaitan tanah kepada segala cabaran di dalam sistem pentadbiran tanah di abad ke-21. Adalah menjadi hasrat program ini untuk membuat pentadbiran tanah & undang-undang sebagai salah satu profesion yang boleh meningkatkan sistem penyampaian tanah negara.

Sub-disiplin yang diliputi dalam program ini termasuk Pembangunan Hartanah, Penilaian Harta, Pemasaran Hartanah, Pelaburan Hartanah, Ekonomi Hartanah, dan Undang-Undang Tanah. Mereka kini bekerja di kedua-dua sektor awam dan swasta. Mereka juga mampu untuk mewujudkan perkhidmatan amalan persembahan mereka sendiri untuk pelanggan yang pelbagai latar belakang, yang berhubungan dengan pentadbiran tanah, pengurusan dan pembangunan.

Sukatan pelajaran program ini telah direka untuk memasukkan mata pelajaran yang terdiri daripada undang-undang, dasar, perancangan, ekonomi, pengukuran, penilaian dan pembangunan tanah serta mata pelajaran mengenai perkara-perkara teknikal seperti sistem maklumat tanah termasuk Sistem Maklumat Geografi (GIS), dan institusi set up Sistem Pentadbiran Tanah di Malaysia.

OBJEKTIF KURSUS

 • Melahirkan graduan yang kompeten dan mampu menyelesaikan perkara-perkara berkaitan tanah dengan tekun, kritikal, dan secara logik.
 • Memberi peluang kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi terutama dalam Sistem Maklumat Geografi (GIS).
 • Untuk menghasilkan graduan yang mampu untuk bekerja dalam masyarakat dengan latar belakang dan budaya yang berbeza untuk mencapai matlamat yang sama dalam aktiviti berkaitan tanah.
 • Melahirkan graduan yang mampu berkomunikasi dengan cekap di pelbagai konteks dan penonton dalam profesion berkaitan tanah

ditawarkan tertakluk

Tahun 1

 • Bahasa Kebangsaan
 • Hubungan etnik
 • Kemahiran KECEKAPAN dalam bahasa Inggeris
 • Ekonomi hartanah
 • Teknologi bangunan
 • Pengenalan kepada Tanah Admin
 • Pengenalan kepada Undang-Undang
 • Perancangan Bandar & Wilayah
 • pengajian Islam / Morale
 • Bahasa Inggeris Akademik
 • Kemahiran interpersonal
 • Bahasa Kebangsaan (A)
 • Keusahawanan
 • Prop Penilaian Pelaburan
 • Ukur
 • Rating & Testing

Tahun 2

 • tamadun Islam dan tamadun Asia
 • Pengajian Malaysia
 • Bahasa Inggeris untuk Foundations Penyelidikan
 • Komputer Pengajian Hartanah
 • Kemajuan tanah
 • Pentadbiran Tanah Applied
 • Pengambilan tanah
 • Bahasa Inggeris Kemahiran Bersepadu
 • Khidmat Masyarakat (Kidmat Masyarat)
 • Undang-undang Perumahan dan Strata Tittle
 • LAD Camp
 • Dasar tanah
 • Pengurusan tanah
 • Pengurusan Tanah Waqaf

Tahun 3

 • GIS / LIS
 • Undang-undang Tanah Islam
 • PENGURUSAN PORTFOLIO
 • Pengurusan projek
 • Projek Sarjana Muda 1
 • Elektif Kursus 1
 • Kursus Elektif 2
 • etika profesional
 • SIA / EIA
 • Projek Sarjana Muda 2
 • Kursus Elektif 3
 • Kursus Elektif 4
 • Latihan Industri – Field
 • Industrial Training-Seminar

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.
 • A-Level lulus dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam dua (2) mata pelajaran;

ATAU

 • Lulus mana-mana asas institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00;

ATAU

 • Lulus Diploma (Aras 4, KKM) dari Institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00;
BACA JUGA:  Uruslah Harta Pusaka Seperti Ini, Demi Hak Waris Bawah Umur Anda

ATAU

 • kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

PELUANG KERJAYA

graduan Kolej Universiti Geomatika adalah permintaan yang tinggi sama ada dalam sektor awam atau swasta. Semua kemahiran yang telah diperoleh boleh digunakan dan diamalkan oleh pelajar selepas menamatkan pengajian program tersebut. Peluang pekerjaan yang disediakan mengikut yang berikut:

 • Pegawai Harta Tanah
 • Penolong Pegawai Daerah (ADO)
 • Kerja tanah
 • rumah Pemaju
 • Amanah awam
 • Perbadanan Kemajuan Negeri
 • pensyarah
Kongsikan Sekiranya Bermanfaat...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *