Undang-Undang Hartanah

Undang-Undang Hartanah

 

Artikel Terbaharu Undang-Undang Hartanah

  • PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG TANAH

    Undang-undang tanah yang dikenali sebagai Kanun Tanah Negara 1965 (“KTN”) adalah satu undang-undang yang menguna pakai Sistem Torrens. Sistem Torrens ini adalah satu sistem pegangan / pemilikan tanah yang telah diperkenalkan oleh Sir Robert Torrens pada tahun 1858 di Australia Selatan.Ciri-ciri utama sistem ini adalah setiap pemberimilikan tanah / pemilikan tanah akan dibuktikan dengan pendaftaran  hakmilik […]