MELINDUNGI HARTANAH DAN DIRI ANDA

Melindungi Hartanah Dan Diri anda

Melindungi Hartanah Dan Diri Anda

Apabila anda mula mengambil alih hartanah, adalah amat penting untuk memastikan bahawa hartanah (‘pelaburan’) dan (‘pelabur’) dilindungi secukupnya terhadap sebarang keadaan di luar jangkaan. Anda tidak mahu kehilangan semua usaha keras yang telah lama anda bina. Oleh itu janganlah terlalu berkira tentang sen sehingga anda kehilangan ringgit di dalam bidang yang penting ini. Anda perlu membeli pelindungan bagi kedua-dua hartanah dan diri anda sendiri.

Apabila perancangan betul, berpandangan jauh dan membelanjakan beberapa ribu ringgit, anda dengan mudah boleh melindungi diri anda sehingga beberapa juta ringgit. Mahukah anda tidur dengan lena pada malam hari dengan mengetahui bahawa segala risiko besar telah dilindungi? Dalam apa juga kes pun, kesemua perbelanjaan ini boleh ditolak daripada cukai.

Melindungi Hartanah Anda daripada Bencana Semula jadi dan Bahaya Yang Tidak Disangka

Sentiasa pastikan bahawa anda telah mengambil perlindungan yang mencukupi terhadap KESEMUA RISIKO kebakaran, banjir, tanah runtuh, mendapan secara beransur-ansur (misalnya lubang benam), gempa bumi, ribut, letupan, paip atau tangki air pecah atau melimpah, rusuhan, mogok, petir dsb untuk hartanah anda. Jumlah yang diinsuranskan mestilah mencukupi untuk pembersihan serpihan-serpihan, yuran profesional seperti yuran arkitek, kos pembinaan untuk membina semula atau memulihkan kembali hartanah kepada keadaan asal.

Namun begitu, kerosakan yang timbul di kemudian hari akibat daripada mutu hasil kerja atau pembinaan tahap rendah, tidak akan dilindungi. Tambahan pula, jika kawasan tersebut berkecenderungan banjir atau tanah runtuh, maka syarikat insurans akan menggugurkan risiko-risiko ini daripada perlindungan mereka.

Jika anda mahu, anda juga boleh mendapat perlindungan kerugian daripada pendapatan sewa sepanjang tempoh pembaikan sedang dijalakan. Ini penting bagi mereka yang mengambil pinjaman bank dan bergantung kepada pendapatan sewa bagi membayar ansuran bulanan.

Dalam pelaburan hartanah, terdapat risiko tambahan yang “tidak boleh diinsuranskan” tanpa disedari oleh pemilik hartanah. Misalnya, anda membeli hartanah pada Rm1 juta dan anda membuat pinjaman sebanyak RM800,000. Namun begitu, anda hanya boleh menginsuranskan kos-kos pemulihan kembali hartanah kepada keadaan asal yang mana dianggarkan oleh syarikat insurans sebanyak RM300,000.

Katakanlah berlaku tanah runtuh yang dahsyat dan menyebabkan hartanah anda musnah sama sekali. Pihak berkuasa tempatan mengisytiharkan keseluruhan kawasan tidak selamat untuk diduduki. Syarikat insurans hanya akan membayar maksimum RM300,000 yang merupakan kos pemulihan kembali seperti yang telah dianggarkan. Anda harus mengambil risiko terhadap baki RM700,000 (harga belian – jumlah yang diinsuranskan). Dengan pinjaman bank belum dijelaskan sebanyak RM800,000, anda sacara tiba-tiba akan berdepan dengan masalah kewangan yang besar.

Perlindungan Untuk Pelabur

1. Perlindungan Terhadap Tuntutan Mahkamah

Ini sesuai bagi mereka yang mempunyai risiko kerjaya yang tinggi di mana mereka berkemungkinan akan di saman akibat penyelewengan atau kecuaian profesional. Oleh itu, adalah wajar bagi anda mempertimbangkan untuk membelinya di bawah nama individu -individu berikut, berbanding nama anda sendiri:

a) nama pasangan atau anak-anak (yang berusia 18 tahun ke atas). Bagi mengekalkan kawalan, anda boleh meminta mereka menandatangani Surat Kuasa Peguam Bela dan Surat Ikatan Amanah.

b) syarikat pegangan hartanah keluarga di mana anda memiliki sebilangan saham minoriti atau saham istimewa.

c) Struktur Amanah di mana Pemegang Amanah (boleh jadi individu atau perbadanan) dilantik untuk memegang dan/atau menguruskan aset anda sebagai “pemegang amanah” untuk anda dan keluarga anda.

Sebelum melakukan sesuatu dalam mana-mana bidang di atas, sila pastikan bahawa anda mengetahui sepenuhnya segala implikasi perundangan dan percukaian.

2. Perlindungan terhadap Tanggunggan Awam

Jika hartanah anda “berisiko tinggi”, anda dinasihatkan untuk mengambil insurans tanggunggan awam sebagai perlindungan terhadap tuntutan pihak ketiga atau tanggungan disebabkan oleh kecuaian. Contohnya, kedai 5 tingkat yang mempunyai lif yang mana diselenggarakan oleh penyewa anda bagi tujuan perniagaannya. Jika dia gagal untuk menyelenggarakan lif dengan betul dan seseorang tercedera akibat kecuaiannya, maka sebagai pemilik hartanah dan lif, anda juga boleh di saman untuk tanggunggan pihak ketiga.

3. Melindungi Keupayaan Pendapatan Anda

Bagi kediaman sendiri, anda mestilah mempunyai perlindungan dan mengambil insurans secukupnya terhadap risiko Kematian, Hilang Keupayaan Kekal atau Sementara, Rawatan di Hospital dan Penyakit-penyakit Kritikal.Pihak bank akan menggalakkan para peminjamnya untuk mengambil Insurans Gadai Janji Kadar Menurun (MRTA) bagi memastikan bahawa pinjaman yang belum dijelaskan, akan dibayar jika berlaku kejadian yang tidak disangka. *Mengambil kediaman keluarga si mati (peminjam) adalah perkara terakhir yang pihak bank mahu laksanakan.

Anda boleh memilih untuk :

a) membeli MRTA daripada pihak bank. Kelebihan membeli MRTA daripada pihak bank adalah, mereka juga boleh membiayai premium MRTA tersebut. Jika dibahagikan kepada beberapa tahun, amaun tambahannya akan menjadi kecil.MRTA adalah TIDAK wajib tetapi sebagai pilihan (optional). Dalam kes ini, MRTA akan diserahkan kepada pihak bank. Ia tidak boleh dipindah milik. Dalam kes hartanah dijual, MRTA akan dipindahkan kepada pinjaman lain dalam bank yang sama atau baki premium akan dikembalikan.

atau

b) beli sendiri MRTA atau Insurans Berjangka  (Term Insurans). MRTA memerlukan anda untuk membuat pembayaran pendahuluan yang besar sekali (kebaikan untuk bank dan poket ejen insurans anda) manakala bagi Insurans Berjangka, anda boleh membahagikan premium secara tahunan atau bulanan. Yang terkemudian tidak akan membebankan kewangan pembeli yang terikat dengan tunai.

atau

c) gunakan polisi insurans yang telah sedia ada sebagai perlindungan

Jika senario kes terburuk terjadi: dalam kes (a) baki pinjaman akan dilangsaikan secara automatik dan pewaris anda masih mempunyai tempat untuk mereka berteduh. Untuk (b) dan (c), semasa menerima bayaran insurans, pewaris anda boleh memilih untuk melangsaikan hutang sepenuhnya atau separuh daripada baki pinjaman.

Perlindungan Ke Atas Pinjaman Yang Belum Dijelaskan bagi Pelaburan Hartanah

Adalah perlu anda membeli MRTA atau insurans berjangka bagi melindungi pinjaman yang belum dijelaskan bagi hartanah pelaburan yang disewakan? Jika terjadi sesuatu ke atas anda, penyewa anda masih membayar sewa, yang mana boleh digunakan untuk membayar ansuran bulanan. Sama ada anda perlu membeli atau tidak bergantung kepada:

a) Sekiranya anda mempunyai sumber-sumber pendapatan pasif atau perlindungan insurans yang mencukupi untuk menanggung perbelanjaan hidup masa kini dan akan datang pewaris-pewaris anda, jawapannya adalah tidak perlu dengan syarat hartanah anda berada di dalam lokasi yang baik dan mudah untuk disewakan.

Jika hartanah anda tidak berada di lokasi yang baik atau memakan masa yang lama untuk mencari penyewa, adalah lebih selamat untuk membeli perlindungan tambahan seandainya anda tidak mahu membebankan pewaris-pewaris anda.

b) Jika anda telah memperuntukkan hartanah itu bagi menjana pendapatan sewa pasif kepada pewaris anda setelah anda meninggal dunia, jawapannya anda perlu membeli perlindungan insurans ke atas pinjaman anda. Jika terjadi apa-apa ke atas anda, pinjaman wang yang belum dijelaskan akan dilunaskan dan keluarga anda boleh mendapatkan pendapatan sewaan

TIP: SENTIASA SEMAK KEPERLUAN INSURANS ANDA, SEBAIKNYA SETAHUN SEKALI. CONTOHNYA, NILAI HARTANAH ANDA MUNGKINN TELAH MENINGKAT, BEGITU JUGA KOS-KOS MEMBAIK PULIH DAN PEMBAIKAN. OLEH ITU, ANDA PERLU MENAIKKAN PERLINDUNGAN INSURANS MENGIKUT KESESUAIAN TERSEBUT . 

SUMBER: COACH HARTANAH

Kongsikan Sekiranya Bermanfaat...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *