Proses Jual Rumah

Tips menjual

1. Sekiranya anda menjual pada semua?
2. Rajah kewangan anda
3. Memutuskan jika anda juga perlu mencari tempat untuk membeli atau sewa
4. Membuat keputusan yang anda akan menjual harta
5. Putuskan apa harga untuk menjualnya
6. Sediakan rumah anda
7. Melantik peguam
8. Isi borang soal selidik berkaitan
9. Terima tawaran
10. Berunding draf kontrak
11. Pernukaran kontrak
12. Pindah keluar
13. Lengkapkan jualan
14. Bayar perjanjian gadaian
15. Selesaikan dengan peguam dan ejen

SUMBER : HELMI (PTS)

Kongsikan Sekiranya Bermanfaat...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *